Hrdlička

Hrdlička

zadání

Společnost Hrdlička má již historické zkušenosti s marketingem. Avšak identifikovat zákaznickou cestu, když nelze přesně určit marketingové persony, se ukázalo jako náročný úkol. Konkrétně šlo o rozšíření zákaznické báze MAWIS portálu pro profesionální stavebníky. Cílovou skupinou tedy nebyli jen klasičtí B2C zákazníci (veřejnost), ale také projekční kanceláře, stavební firmy anebo developeři. Najít si k nim cestu se tak ukázalo být výzvou, na kterou se společnost Hrdlička rozhodla oslovit marketingové agentury. K výběrovému řízení byl přizván i náš tým, který zakázku vyhrál, a to díky osobnosti firmy a rychlému napojení se na obor – pro digitální marketing totiž nejsou stavební firmy zrovna ideální cílová skupina.  

Řešení

Během zahájení spolupráce se ukázalo, že potenciál pro digitální marketing je obrovský, a to i když měl sloužit primárně jako podpora prodeje. Bylo však třeba najít správné kanály. Většina byznysu totiž stále přicházela přes obchodníky. Stav byl tak pouze na 10 % potenciálu, který mohla firma Hrdlička získat. Náš tým dokázal rychle pochopit situaci, navrhnout strategii, rozfázovat jednotlivé kroky. V rámci kooperace týmu s klientem se nakonec podařilo dosáhnout cíle: překonání milníku 1000 zákazníků, což byl zlom, díky kterému si aplikace na sebe vydělá a má smysl ji dále rozvíjet. Díky tomu se daly nastavit i KPIs.  

Hrdlička

Výzvy klienta

  1. Potenciál marketingu byl obrovský, bylo však třeba najít správné kanály 
  2. Nebát se zkoušet nové věci 
  3. Těžká zacílení cílových zákazníků v online prostředí 
  4.  Pochopení cílového sdělení a jeho předání zákazníkům

Produktový scope

Poskytnuté služby
Produktový scope

PPC 

Sociální sítě 

E-mailing 

Strategie 

 

 

Řešení projektu

Během zahájení spolupráce se ukázalo, že potenciál pro digitální marketing je obrovský, a to i když měl sloužit primárně jako podpora prodeje. Většina byznysu totiž stále přicházela přes obchodníky. Stav byl tak pouze na 10 % potenciálu, který mohla firma Hrdlička získat. Náš tým dokázal rychle pochopit situaci, navrhnout strategii a rozfázovat jednotlivé kroky. 


Ukázalo se, že aplikace MAWIS je poměrně složitá a ani cesta zákazníka nevede přímo. V první fázi bylo proto potřeba oslovit nové uživatele a odbornou veřejnost, respektive lidi z oboru stavebnictví. A to prostřednictvím klasického digitálního mixu: PPC, sociálních sítí, tradičních médií, ale i e-mail marketingu. 


Po roce intenzivní spolupráce se ukázalo, že je složité zacílit v online prostředí ty zákazníky, které firma oslovuje prostřednictvím obchodníků. To ztěžovalo i nastavení kampaně, KPIs nebo vybudování marketingového plánu. Obor stavebnictví je totiž konzervativní a jen velmi těžko se tito lidé hledají. 


Náš tým proto musel více optimalizovat a zároveň vysvětlovat jednotlivé produkty, jejich přínosy a věnovat se osvětě mezi stavebníky. 


Právě složité cílení zákazníků si vyžádalo experimenty a častější vyhodnocování úspěšnosti kampaní. Bylo potřeba průběžně měnit kanály, například e-mailové kampaně, cílové skupiny nebo textaci. Bylo zkrátka náročné určit, kudy vede zákaznická cesta. Kampaň dále limitovalo to, že řada zákazníků má nižší znalost technologií a o aplikaci se tak neměli zkrátka kde dozvědět. Druhým limitem byl rozpočet – pod 10 % procent obratu firmy, která se řídí filozofií „aby si na sebe marketing vydělal“. Proto bylo třeba strategii rozdělit na malé dílčí kroky a ty pak postupně vyhodnocovat. 

Spolupráci pak naopak pomohlo to, že společnost Hrdlička buduje digitální marketing, sama si dokáže udělat základní marketingový plán a zčásti si jej realizovat. K tomu však potřebuje průběžné konzultace, protože tým tvoří pouze tři lidé – což je ovšem na obor stále silný nadstandard. Obecně je Hrdlička velmi progresivní firmou, která má vlastní digitální služby,

 

 

 

Hrdlička
Hrdlička

Hledáte silného partnera?

My jsme připraveni.

Background imagebarevne-fotky-new/images/michal_2

Jsme tu pro vás

Jsme součástí BIQ Group