KONEC ZBYTEČNÉ PRÁCE SKLADNÍKŮ DÍKY CHYTRÝM HODINKÁM


Chytrá zařízení a špičkový software. Na tuto kombinaci sází i přední e-commerce a průmyslové firmy, aby odbourali zbytečnou práci svých zaměstnanců. Na využití těchto zařízení se nově soustředí i technologická společnost BOOTIQ ve spolupráci s českou společností Resco CZ, ti společně nabízí unikátní auditry skladů a logistiky s pomocí speciálních hodinek Nivy Watch. Ty vyvinula a vyrábí slovenská společnosti Resco, Resco CZ je implementačním partnerem a dceřinou společností této slovenské matky. Hodinky mohou například sledovat, kolik času zabere odbavení balíku, zda je zboží ve skladu dobře rozmístěné nebo jaké činnosti lze automatizovat. Nivy Watch dokáží monitorovat jednotlivé aktivity pracovníků ve skladech a usnadňují vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci. Pomáhají tak nastavit férovější normy na základě autentických dat.


      “Chytrá zařízení nám poskytují nepřeberné množství užitečných dat. Všímat si toho začínají i přední e-commerce firmy, které hledají cesty, jak optimalizovat svůj byznys. Každá firma má však jiné potřeby, a tomu je třeba přizpůsobit i dodávaný software. BOOTIQ tak vytváří most mezi oběma světy – máme zkušenosti s vývojem a nasazením systémů v konkrétních firmách. Dokážeme tak poradit, jaká data jsou pro danou firmu užitečná a nacházet nové, mnohdy netušené možnosti. Partnerství se společností Resco a využití jejich chytrých hodinek Nivy Watch nám dává do ruky mocný nástroj, který může zcela změnit pohled práci ve skladu, logistiku i související kancelářské procesy. Ve výsledku to může znamenat rychlejší a levnější odbavení zásilky v řádu desítek procent, až dvouhodinovou denní úsporu práce každého zaměstnance a v konečném důsledku milionové úspory,” říká Marcel Červený, CEO technologické společnosti BOOTIQ. 


      “Lidé si již zvykli na využívání chytrých hodinek a jiných měřičů při sportu, nyní si však tato zařízení našla své místo v e-commerce firmách, logistických centrech, nebo třeba v nemocnicích. Chytré hodinky mohou například nahradit přístupové karty, usnadnit komunikaci mezi zaměstnanci a managementem, evidovat zboží či vybavení, nastavit férovější podmínky, případně dohlížet na bezpečnost na pracovišti. Jsem proto rád, že díky partnerství s BOOTIQ můžeme hledat pro naše produkty nové využití a pomoci tak firmám digitalizovat dosud opomíjené části jejich byznysu,” dodává Peter Čech, ředitel společnosti Resco CZ.


Nivy Watch se mohou připojit přes Wifi, vzájemně pak mohou komunikovat skrze Bluetooth. To přináší řadu možností, například hlídání rozestupů jako prevenci šíření onemocnění COVID-19. Dále mají senzor pro měření srdečního tepu, krokoměr, akcelerometr, či senzor světla. Hodinky běží na operačním systému Android, získaná data lze pak zpracovat v cloudové aplikaci Nivy Data Factory. Je však možné je propojit i do aplikací a řešení třetích stran skrze API, zpracovat pomocí nástrojů business intelligence nebo chytrých řešení na bázi AI. 


NIVY WATCH MĚŘIT ČAS STRÁVENÝ NA JEDNOTLIVÝCH ÚKONECH I VYTÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Data získaná z Nivy Watch lze zpracovat, a to například nastavením zón, ve kterých se zaměstnanci pohybují, zaznamenáváním času stráveným na jednotlivých aktivitách či vytvářením “heatmapy” – tedy mapováním míst, kde se pracovníci nejvíce pohybují. Krokoměr a snímač tepu pak umožňují zjistit fyzické zatížení zaměstnanců, případně i nastavení upozornění v případě větších výkyvů. 


      BOOTIQ má v rámci partnerství sadu chytrých hodinek, které může nasadit přímo u svých klientů. Ti se pak mohou na základě dodaných výstupů rozhodnout, zda je nasadí na trvalo. “Ukázalo se, že pro zlepšení výkonu pracovníků není třeba sledovat každý jejich krok, ale především získat přehled o jednotlivých aktivitách a odhalení problematických míst. Získávání potřebných dat může trvat týden, nebo třeba jednu směnu. V první řadě se snažíme zachytit realitu, která z naší zkušenosti bývá na hony vzdálená odhadům. Například odhadovaný poměr 70 % práce ve skladu a 30 % v kanceláři se ukázal být po měření přesně opačný. Chytré hodinky tak nejsou pro zaměstnance velkým bratrem, ale pomocníkem, který je zbavuje rutinních či zbytečných činností, nebo naopak nadsazených norem,” vysvětluje Marcel Červený.


Více o RESCO CZ


Jsme partnerem společnosti RESCO na českém trhu. Přinášíme na český trh osvědčené mobilní řešení běžící na všech mobilních platformách. Zaměřujeme se na produkty RESCO Inspection, RESCO Houston, které najdou uplatnění ve výrobě, logistice a všude tam, kde potřebujete zaznamenávat data v terénu. Součástí našeho portfolia jsou také chytré hodinky NIVY Watch, které najdou uplatnění v e-commerce společnostech, logistických centrech a v dalších oborech, kde je potřebné optimalizovat pracovní procesy a postupy. 

Jsme součástí BIQ Group